Informes preliminares sobre o estado da Boca do Monte

NOTICIA_BOCA DO MONTE_INF PRELIMINAR
FONTE: El Correo Gallego
Anuncios

COMUNICADO DE PRENSA

Comunicado en defensa do túnel romano de Montefurado e a súa contorna

Dende a Asociación Sociocultural Boca do Monte sempre vimos con receo o paso da A-76 a escasos metros do túnel romano de Montefurado e a súa posterior continuación cara a Ribeira Sacra. Esta zona galega, sendo Montefurado a súa porta de entrada dende o leste, aspira a converterse en Patrimonio da Humanidade pola Unesco, candidatura que quedaría desbotada de construírse unha autoestrada que abriría un tallo irreparable en pleno corazón dos seus canóns e os seus bosques milenarios.

Por iso, dende o principio mobilizámonos e realizamos alegacións a un trazado que consideramos devastador e catastrófico para o túnel romano e a súa contorna, é dicir, o meandro que os romanos desecaron para buscar ouro cambiando o curso do río Sil a través da montaña, nunha das maiores obras de enxeñaría de todos os tempos. A A-76 pasaría a poucos metros do túnel e ocasionaría un grave prexuízo ao meandro, historia viva do pasado e de gran riqueza no que a flora e fauna autóctonas da zona se refire. Ademais, recentemente saíu na prensa unha preocupante noticia na que novas voces alertan do risco de derrube do túnel, concretamente a voz de Miguel Llorente Isidro, xefe en Galicia do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. A construción da A-76 a 100 metros do túnel, coas voaduras, os explosivos, as obras e a presión do tráfico, serían sen dúbida a puntilla definitiva. Lamentablemente, ao contrario que outras asociacións da Ribeira Sacra que tamén se opoñen ao trazado previsto, nós non puidemos seguir adiante coas reclamacións legais debido á nosa humildade orzamentaria.

As últimas noticias non son demasiado esperanzadoras: parece ser que as obras da A-76 comezarán antes de final de ano co tramo entre Rubiá e O Barco, e o resto de tramos dende Ponferrada áchanse en fase de estudo moi avanzadas. É un feito innegable que a autoestrada vai chegar nos próximos anos, polo menos, ata O Barco. Por esta razón, e sendo razoables coas nosas aspiracións, ímonos posicionar a favor dunha opción que xa apareceu con forza nos medios de comunicación nos últimos meses ata converterse en algo real e factible. Esta opción é que a autovía chegue dende Ponferrada ata A Rúa de Valdeorras, e dende alí enlace na Gudiña coa A-52 (autoestrada das Rías Baixas que desemboca directamente en Ourense). Dita opción xa foi defendida publicamente por partidos políticos como Cidadáns e entidades como a Federación Leonesa de Empresarios. Aparte das súas razóns (rapidez, aceleración de prazos, gran aforro investidor, conexión do Bierzo e Valdeorras coa estación do AVE da Gudiña e con Porto), dende a nosa Asociación pensamos que sería unha alternativa máis viable, económica e respectuosa, e conseguiríase preservar o túnel romano e a Ribeira Sacra (lembremos que os tramos da Ribeira Sacra apenas están nas súas fases iniciais, contan con numerosas alegacións e serían os máis custosos e caros de realizar nunha época de crise como a actual, ademais de ser os que máis desfeita causarían no territorio). Nesta parte, bastaría con acondicionar a actual N-120 como sucede nas inmediacións de Monforte de Lemos, con dobres carrís, valado da calzada, mellora do firme, etc., converténdose de facto a estrada nacional nunha vía rápida.

Esperamos que finalmente prime o sentido común nos novos políticos que están a entrar en escena, e que os nosos fillos e netos poidan gozar destes insubstituíbles espazos rurais e naturais do interior de Ourense e Lugo, únicos en Europa, e que historicamente xa foron suficientemente maltratados. As novas xeracións de cidadáns xa nos estamos decatando do seu valor e importancia, e oxalá algún día non teñamos que arrepentirnos de destruílos (ou de deixalos destruír) para sempre.

Asociación Sociocultural Boca do Monte  (Anguieiros / Montefurado QUIROGA)

EN CASTELÁN

Comunicado en defensa del túnel romano de Montefurado y su entorno

Desde la Asociación Sociocultural Boca do Monte siempre hemos visto con recelo el paso de la A-76 a escasos metros del túnel romano de Montefurado y su posterior continuación hacia la Ribeira Sacra. Esta zona gallega, siendo Montefurado su puerta de entrada desde el este, aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, candidatura que quedaría descartada de construirse una autovía que abriría un tajo irreparable en pleno corazón de sus cañones y sus bosques milenarios.

Por ello, desde el principio nos hemos movilizado y hemos realizado alegaciones a un trazado que consideramos devastador y catastrófico para el túnel romano y su entorno, es decir, el meandro que los romanos desecaron para buscar oro cambiando el curso del río Sil a través de la montaña, en una de las mayores obras de ingeniería de todos los tiempos. La A-76 pasaría a pocos metros del túnel y ocasionaría un grave perjuicio al meandro, historia viva del pasado y de gran riqueza en lo que a flora y fauna autóctonas de la zona se refiere. Además, recientemente ha salido en la prensa una preocupante noticia en la que nuevas voces alertan del riesgo de derrumbe del túnel, concretamente la voz de Miguel Llorente Isidro, jefe en Galicia del Instituto Geológico y Minero de España. La construcción de la A-76 a 100 metros del túnel, con las voladuras, los explosivos, las obras y la presión del tráfico, serían sin duda la puntilla definitiva. Lamentablemente, al contrario que otras asociaciones de la Ribeira Sacra que también se oponen al trazado previsto, nosotros no hemos podido seguir adelante con las reclamaciones legales debido a nuestra humildad presupuestaria.

Las últimas noticias no son demasiado esperanzadoras: parece ser que las obras de la A-76 comenzarán antes de final de año con el tramo entre Rubiá y O Barco, y el resto de tramos desde Ponferrada se hallan en fase de estudio muy avanzadas. Es un hecho innegable que la autovía va a llegar en los próximos años, al menos, hasta O Barco. Por esta razón, y siendo razonables con nuestras aspiraciones, nos vamos a posicionar a favor de una opción que ya ha aparecido con fuerza en los medios de comunicación en los últimos meses hasta convertirse en algo real y factible. Esta opción es que la autovía llegue desde Ponferrada hasta A Rúa de Valdeorras, y desde allí enlace en A Gudiña con la A-52 (autovía de las Rías Baixas que desemboca directamente en Ourense). Dicha opción ya ha sido defendida públicamente por partidos políticos como Ciudadanos y entidades como la Federación Leonesa de Empresarios. Aparte de sus razones (rapidez, aceleración de plazos, gran ahorro inversor, conexión del Bierzo y Valdeorras con la estación del AVE de A Gudiña y con Oporto…), desde nuestra Asociación pensamos que sería una alternativa más viable, económica y respetuosa, y se conseguiría preservar el túnel romano y la Ribeira Sacra (recordemos que los tramos de la Ribeira Sacra apenas están en sus fases iniciales, cuentan con numerosas alegaciones y serían los más costosos y caros de realizar en una época de crisis como la actual, además de ser los que más destrozo causarían en el territorio). En esta parte, bastaría con acondicionar la actual N-120 como sucede en las inmediaciones de Monforte de Lemos, con dobles carriles, vallado de la calzada, mejora del firme, etc., convirtiéndose de facto la carretera nacional en una vía rápida.

Esperamos que finalmente prime el sentido común en los nuevos políticos que están entrando en escena, y que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de estos insustituibles espacios rurales y naturales del interior de Ourense y Lugo, únicos en Europa, y que históricamente ya han sido suficientemente maltratados. Las jóvenes generaciones de ciudadanos ya nos estamos dando cuenta de su valor e importancia, y ojalá algún día no tengamos que arrepentirnos de haberlos destruido (o de haberlos dejado destruir) para siempre.

Asociación Sociocultural Boca do Monte  (Anguieiros / Montefurado QUIROGA)

Fotos “Camiñada da Madalena 2017”